منوی اصلی
نقشه
نقشه
پایگاه اطلاع رسانی مدیریت امور اداریسیستم مکاتباتی مدیرانسیستم مکاتبانی استانیstos
اوقات شرعي
True
آب و هوا
تعاونی های روستایی :

 

     شبکه تعاونیهای روستایی دارای 2.941 شرکت تعاونی روستایی با تعداد اعضای 4500868 نفردر سطح 56.252 روستا با سرمایه ای بالغ بر 440 میلیارد ریال بوده که این شرکتها به نوبه خود تعداد 256  اتحادیه را در سطح شهرستان تشکیل می دهند.

 

      این اتحادیه ها نیز در سطح هر استان تشکیل اتحادیه استانی را داده که تعداد آن تاکنون به 27 اتحادیه استانی بالغ گردیده، تعاونیهای روستایی چند منظوره بوده وبه فعالیتهای مختلف خدماتی، تولیدی، بازرگانی و ترویجی می پردازند که این فعالیتها در راستای اهداف و سیاستهای حمایتی دولت در جهت توسعه بخش کشاورزی و حمایت از روستاییان قرار دارد بطوری که توزیع وامهای معیشتی اعضاء تعاونیها، توزیع سوخت روستاییان، توزیع حدود 65 درصد کود شیمیایی، توزیع سایر نهاده های کشاورزی نظیر سموم دفع آفات، بذور گیاهی، ماشین آلات کشاورزی و قطعات یدکی آنها و توزیع کلیه کالاهای کوپنی روستاییان نظیر برنج، روغن نباتی، قندوشکر، آرد و همچنین خرید تضمینی محصولات کشاورزی به میزان قابل توجهی از طریق این تعاونیها صورت می پذیرد. علاوه بر آن خرید وفروش محصولات غیر تضمینی وتهیه وتدارک کالاهای مصرفی و مواد غذایی مورد نیاز روستاییان با وجود بیش از یازده هزار فروشگاه تعاونی صورت میگیرد.

 

      از دیگر فعالیتهای این شبکه خدمات آموزشی، ترویج و نیز خدمات ماشینی از طریق تاسیس و توسعه  مراکز مکانیزاسیون انجام میشود وسایر خدماتی که این شبکه در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و حل و فصل اختلافات محلی وکمک و مساعدت به دستگاههای اجرائی محل به آن مبادرت می ورزد نیزقابل توجه میباشد.

 

تعاوني هاي روستايي

تعاوني هاي روستايي زنان

تشكيل وآغاز فعاليت تعاوني هاي زنان براساس مطالعات موردي و به لحاظ استفاده بهينه از نيروهاي فعال جامعه جهت ارتقاء سطح خانوار روستايي، توسعه پايدار و نهايتاً توانمندنمودن زنان ، با  توجه به ظرفيت  مناسب سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در امر ساماندهي و ايجاد تعاوني در كشور ، پس ازتصويب  اساسنامه شركتهاي تعاوني روستايي زنان در دي ماه 1372 توسط هيات مديره سازمان مركزي تعاون روستايي ايران محقق گرديد .

اين تعاوني ها بعنوان يكي از ساختارهاي مطلوب جهت جلب مشاركت زنان بوده كه دربرگيرنده اهداف فرهنگي ، اجتماعي واقتصادي است وبه مددساختارمردمي خود مشاركت زنان را در فعاليتهاي اقتصادي تسهيل نموده وجايگاه ويژه اي را براي زنان روستايي تبيين مي نمايد.

جدول تشكيل تعاوني هاي روستايي زنان

سال تشكيل

تعداد

تعداد روستاهاي تحت پوشش

تعداد اعضاء

(نفر)

ميزان سرمايه

(هزارريال)

1373

29

131

4044

108576

1374

59

215

7701

242064

1375

74

299

11344

494076

1376

93

403

15664

725952

1377

105

582

17628

1026777

1378

114

643

19811

1528885

1379

115

660

23883

2148295

1380

132

751

26891

2604027

1381

143

807

29649

3454785

1382

155

892

31114

4183729

1383

181

906

36590

5179050

1384

198

929

42269

6111122

1385

209

1257

50035

7742552

1386

228

1321

52546

9243610

1387

250

1445

55000

11000000

1388

294

1671

60284

13313511

1389

310

2234

61034

15294257

1390

319

2209

61612

16494479

1391

324

2214

62237

19653908

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعاليتهاي شركتهاي تعاوني روستايي زنان

الف-  وضعيت موجود تعاونيهاي زنان در هريك از حلقه هاي زنجيره اقتصادي محصولات كشاورزي :

- تأمين نهاده ها وماشين آلات  وارائه خدمات در زمينه تأمين وتوزيع نهاده هاي كشاورزي ودامي

- توليد محصولات كشاورزي ودامي شامل پرورش دام سبك وسنگين ، پرورش انواع طيور وتوليد انواع محصولات كشاورزي در سطح تعاوني هاي زنان

- اجراي طرحها وپروژه هاي صنايع تكميلي، فرآوري و بسته بندي محصولات علاوه بر فعاليتهاي خانگي زنان

- خريد، فروش وتوزيع محصولات ونهاده ها در سطح  تعاوني هاي زنان

ب-  فعاليت در بخش توسعه روستايي :

- در حوزه خدمات : شامل فعاليت تعاوني هاي زنان در زمينه واگذاري امور تصدي گري به تعاوني ها ، ارائه خدمات مشاوره اي وفني در پروژه هاي كشاورزي ودامي ، ايجاد مراكز استعداديابي كودكان وتاكسي سرويس زنان، دفاتر نمايندگي بيمه روستايي وعشايري ، ايجاد آموزشگاههاي كامپيوتروصنايع دستي ونيز فروشگاههاي عرضه محصولات توليدي

- در بخش صنعت : شامل كارگاههاي توليد پوشاك ، كارگاههاي بسته بندي دستمال كاغذي، بافت جوراب وكارگاه بافت سنتي پارچه وحوله

- در بخش صنايع دستي: شامل توليد انواع دوختهاي محلي ، تهيه مصنوعات از ضايعات محصولات كشاورزي  بافت قالي وتابلو فرش ، دوخت گيوه و كپو بافي ، گليم ومسند بافي

- درحوزه اعتباري ، ايجاد واحدهاي اعتباري خرد با هدف ارائه راه حل اصولي جهت :

1- ايجاد زمينه براي توليد وكسب درآمد پايدار

2- توانمندسازي اقشار كم درآمد كه از توان كاري برخوردارند اما ازداشتن سرمايه وابزار كار محروم مي باشند

3- ايجاد مقدمات انجام كارهاي گروهي

ج-  فعاليتهاي آموزشي وپژوهشي:

-  اجراي برنامه هاي آموزشي براساس تقويم آموزشي مدون ويژه اعضاء ، اركان وكاركنان تعاوني هاي زنان وبرپايه نيازسنجي به عمل آمده از مخاطبين

- تهيه كتب، بروشور وجزوات آموزشي ونيز تهيه فيلم هاي مستند از فعاليت تعاوني هاي روستايي زنان

- برگزاري نشست ها، همايش ها وجشنواره هاي علمي ، فرهنگي تعاوني هاي روستايي زنان

د- حضور در عرصه هاي اجتماعي وفرهنگي :

برگزاري اردوهاي سياحتي، زيارتي، برگزاري مراسم به مناسبت جشنها، ولادتها ،حضور فعال در نمايشگاههاي سراسري ، استاني و ملي، هماهنگي با ساير نهادهاو ارگانهاي مرتبط 

 

تعاوني هاي روستايي :

 

     شبكه تعاونيهاي روستايي داراي 2.941 شركت تعاوني روستايي با تعداد اعضاي 4500868 نفردر سطح 56.252 روستا با سرمايه اي بالغ بر 440 ميليارد ريال بوده كه اين شركتها به نوبه خود تعداد 256  اتحاديه را در سطح شهرستان تشكيل مي دهند.

 

      اين اتحاديه ها نيز در سطح هر استان تشكيل اتحاديه استاني را داده كه تعداد آن تاكنون به 27 اتحاديه استاني بالغ گرديده، تعاونيهاي روستايي چند منظوره بوده وبه فعاليتهاي مختلف خدماتي، توليدي، بازرگاني و ترويجي مي پردازند كه اين فعاليتها در راستاي اهداف و سياستهاي حمايتي دولت در جهت توسعه بخش كشاورزي و حمايت از روستاييان قرار دارد بطوري كه توزيع وامهاي معيشتي اعضاء تعاونيها، توزيع سوخت روستاييان، توزيع حدود 65 درصد كود شيميايي، توزيع ساير نهاده هاي كشاورزي نظير سموم دفع آفات، بذور گياهي، ماشين آلات كشاورزي و قطعات يدكي آنها و توزيع كليه كالاهاي كوپني روستاييان نظير برنج، روغن نباتي، قندوشكر، آرد و همچنين خريد تضميني محصولات كشاورزي به ميزان قابل توجهي از طريق اين تعاونيها صورت مي پذيرد. علاوه بر آن خريد وفروش محصولات غير تضميني وتهيه وتدارك كالاهاي مصرفي و مواد غذايي مورد نياز روستاييان با وجود بيش از يازده هزار فروشگاه تعاوني صورت ميگيرد.

 

      از ديگر فعاليتهاي اين شبكه خدمات آموزشي، ترويج و نيز خدمات ماشيني از طريق تاسيس و توسعه  مراكز مكانيزاسيون انجام ميشود وساير خدماتي كه اين شبكه در زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و حل و فصل اختلافات محلي وكمك و مساعدت به دستگاههاي اجرائي محل به آن مبادرت مي ورزد نيزقابل توجه ميباشد.

 

 

 

 

 

 

آلبوم تصاوير
فیلم
پایگاه اطلاع رسانی دولتمرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوریوزارت جهاد کشاورزی
خانه | بازگشت |
nGuest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما