منوی اصلی
نقشه
نقشه
پایگاه اطلاع رسانی مدیریت امور اداریسیستم مکاتباتی مدیرانسیستم مکاتبانی استانیstos
اوقات شرعي
True
آب و هوا
سرپرست دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونیها و تشکلها

 
 نام ونام خانوادگی:  آقای احمد بالان

 

شماره تماس:  88900336

 

شماره دورنگار:  88905409

 

آدرس الکترونیکی:  Development@corc.ir

 

شرح وظایف دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونیها و تشکلها

شرح وظایف دفتر  توسعه، آموزش و ترویج تعاونیها و تشکلها

1- تهیه و تدوین شاخص ها و استانداردهای آموزشی ،ترویجی، توانمندسازی و کارآمدسازی

2- تهیه و تنظیم اجرای برنامه های آموزشی جهت مدیران و بازرسان و اعضاء و کارکنان شرکتها   و اتحادیه ها تعاونی روستائی

مطالعه ،نیازسنجی و تدوین دستورالعمل برنامه های آموزشی برای تعاونیها و تشکلها

3- برنامه ریزی برای تقویت و تجهیز مراکز آموزشی

4- برنامه ریزی وهماهنگی جهت وصول ،تخصیص وابلاغ اعتبارات آموزشی تعاونیها وتشکلها

.5- تهیه فیلمهای تعاونی وفراهم نمودن وسایل سمعی وبصری پوستر و نشریات آموزشی .

6- ارزشیابی فعالیتهای آموزشی شرکتها و اتحادیه های تعاونی .

7- تهیه وتنظیم برنامه های آموزشی مورد نیاز کارکنان سازمان.

8- فراهم آوردن امکانات لازم برای اجرای برنامه های آموزشی

9- بررسی واظهار نظر در مورد گزارشات واصله ، شکایات واعتراضات در مورد تعاونی های روستائی ، کشاورزی وزنان .

10- بررسی واعلام نظر درخصوص تشکیل و یا انحلال حوزه های تعاونی وتعیین مراکز محدوده حوزه ها و شرکتهای تعاونی روستائی .

11- تهیه گزارش در مورد تاسیس ویا انحلال اتحادیه ها و نمایندگیهای تعاونیهای روستائی وتسلیم آن به مقامات مافوق جهت اتخاذ تصمیم .

12- انجام امور مربوط به تشکیل و راه اندازی شرکتهای تعاونی روستائی ، کشاورزی (تخصصی ) و زنان در روستاها .

13 - نظارت و اارزشیابی از فعالیت شرکتها و اتحادیهای تعاونی روستائی وکشاورزی پس از ارائه گزارش مالی مورد تایید حسابرسی و مجمع درهرسال و تعیین درجه کارآئی آنها

14- آسیب شناسی وکارامد سازی تعاونیهای زیان ده از طریق انجام کار مطالعاتی و برگزاری کارگاههای آموزشی ، توجیهی (a،pR)

15- ساماندهی و سازماندهی مجامع شرکتهای تعاونی و اتحادیه ها

16- رتبه بندی شرکتها و اتحادیه ها بر اساس شاخصهای اقتصادی و اجتماعی مناطق

17- انتخاب ومعرفی تعاونیهای نمونه و برتر در هر سال بصورت استانی و ملی بمناسبت هفته جهاد کشاورزی

18- بررسی و مطالعه  وضعیت شرکتهای تعاونی روستائی ، کشاورزی و زنان از جهت توانمند سازی ،تقویت و توسعه آنها

19- برنامه ریزی جهت تشکیل سمینارها و همایشهای علمی،تخصصی وآموزشی در زمینه های مختلف و مشارکت دربرگزاری مجامع،کنفرانسها و همایش های داخلی و خارجی مرتبط با تعاونی ها و تشکلها

آلبوم تصاوير
فیلم
پایگاه اطلاع رسانی دولتمرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوریوزارت جهاد کشاورزی
خانه | بازگشت |
nGuest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما