منوی اصلی
نقشه
نقشه
پایگاه اطلاع رسانی مدیریت امور اداریسیستم مکاتباتی مدیرانسیستم مکاتبانی استانیstos
اوقات شرعي
True
آب و هوا
مدیرکالاهای مصرفی

مدیرکالاهای مصرفی


نام ونام خانوادگی: 
شماره تماس:  88906071


شماره دورنگار:88906071


آدرس الکترونیکی:  Stores@corc.ir

 

شرح وظائف كالاي مصرفي

1 – جمع آوري اطلاعات لازم بمنظور برآورد نوع و مقدار كالاهاي مصرفي مورد احتياج اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني روستايي

 2 – تهيه بخشنامه ها و دستورالعملهاي لازم در زمينه توسعه و بهبود شبكه توزيع كالا در سراسر روستاهاي كشور و تنظيم گزارشات لازم براي مسئولين سازمان

 3 – شركت در جلسات واحدهاي تامين و توزيع كننده كالا

 4 – ايجاد هماهنگي لازم بين اتحاديه مركزي و ساير اتحاديه هاي تعاوني روستايي و سازمانهاي تامين كننده كالاهاي كوپني و اساسي در مورد تامين كالاهاي موردنياز اتحاديه و كسري كالاهاي كوپني فوق الذكر

 5 – تنظيم برنامه بمنظور تاسيس و انحلال فروشگاههاي مصرف و مواد سوختي ( نفت سفيد – گازوئيل – بنزين – نفت كوره ) شركتهاي تعاوني روستايي

6 – بررسي لازم به منظور تعيين ميزان كمبود كالاهاي داخلي و تهيه آن از طريق سازمانهاي مسئول
7 - ارائه راهكارهاي لازم به منظور ايجاد توسعه و تجهيز فروشگاههاي مصرفي و سوخت در مناطق مورد نياز

آلبوم تصاوير
فیلم
پایگاه اطلاع رسانی دولتمرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوریوزارت جهاد کشاورزی
خانه | بازگشت |
nGuest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما