منوی اصلی
نقشه
نقشه
پایگاه اطلاع رسانی مدیریت امور اداریسیستم مکاتباتی مدیرانسیستم مکاتبانی استانیstos
اوقات شرعي
True
آب و هوا
عضوهیأت مدیره

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

 


نام ونام خانوادگی: آقای دکتر حسین شیرزاد 


شماره تماس:  88906070

 

شماره دورنگار:  88908494

 

آدرس الکترونیکی:  manager@corc.irعضوهیأت مدیره

 


نام ونام خانوادگی:  آقای محمد رضا اورانی 

شماره تماس: 88902344  و  88901518


شماره دورنگار:  88900321


آدرس الکترونیکی: 
board_manager@corc.ir

 


 

عضوهیأت مدیره

 


                         
نام و نام خانوادگی:آقای رضا رحیمی

شماره دورنگار:  88900321

 


آدرس الکترونیکی: 
board_manager@corc.ir

 


 عضوهیأت مدیره (علی البدل)

 


 نام ونام خانوادگی:  آقای عباس علی آبادی

شماره تماس:  88939604


شماره دورنگار:  88939604


آدرس الکترونیکی: 
board_manager@corc.ir

 


 

شرح وظايف هيات مديره

شرح وظايف هيات مديره 

 

1- سياستگذاري، برنامه ريزي، هدايت ، حمايت و نظارت عاليه برسازمان اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني.

2- تهيه برنامه توسعه شبكه تعاوني در بخش كشاورزي و مناطق روستايي كشور.

3- تهيه و تنظيم آيين نامه ها و طرح هاي مورد لزوم.

4- تهيه و تنظيم بودجه سالانه بر اساس برنامه هاي سازمان و تقديم آن براي تصويب مجمع عمومي.

5- اتخاذ تصميم درباره عضويت سازمان در سازمان هاي بين المللي و منطقه اي مربوط در حدود مقررات.

6- تهيه و بررسي طرح هاي مربوط به سرمايه گذاري در شركت ها يا تاسيس آنها.

7- بررسي و اتخاذ تصميم در مورد تحصيل اعتبار و يا اخذ وام نقدي و جنسي از بانك ها و موسسات مالي و بازرگاني داخلي.

8- تهيه و تنظيم گزارش فعاليت هاي انجام شده سالانه سازمان براي طرح در مجمع عمومي.

9- تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه سازمان براي تسليم به بازرسان و طرح در مجمع عمومي.

10- تهيه و تنظيم خط مشي و برنامه هاي سال بعد سازمان در جهت طرح مجمع عمومي.

11- حسابرسي سازمان به وسيله عقد قرارداد با حسابداران قسم خورده مشروط بر اين كه سمتي در سازمان نداشته باشند يا با موسسات داخلي حسابرسي واجد صلاحيت و گجزارش نتيجه آن به مجمع عمومي صاحبان سهام.

12- اتخاذ تصميم نسبت به تشكيلات اداري و فني و احتياجات استخدامي سازمان تصميمات متخذه پس از تاييد وزير جهاد كشاورزي قابل اجرا خواهد بود.

13-اتخاذ تصميم در مورد اجراي بند هاي 9-10-13-14-16-17-18-19-20-34  ماده 3 اين اساسنامه سازمان.

14- تصويب نمونه و يا متن قراردادهايي كه يك طرف آن سازمان باشد.

15- اجراي كليه مصوبات مجمع عمومي سازمان

آلبوم تصاوير
فیلم
پایگاه اطلاع رسانی دولتمرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوریوزارت جهاد کشاورزی
خانه | بازگشت |
nGuest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما