منوی اصلی
سايت استانها
نقشه
سامانه ثبت شکایات مردمیسامانه نهاده پخشسامانه جامع خرید و فروش محصولات کشاورزی سامانه ملی خرید و فروش محصولات و نهاده های کشاورزیپایگاه اطلاع رسانی مدیریت امور اداریسیستم مکاتباتی مدیرانسیستم مکاتبانی استانی
اوقات شرعي
True
آب و هوا
نظام تشکیل و استقرار شرکت های سهامی زراعی در بخش کشاورزی
فايلها
نهايي-+نظام+تشکيل+و+استقرار+شرکت+هاي+سهامي+زراعي (1).pdf 1.75 MB
نظام تشکیل و استقرارتعاونی تولید روستایی در بخش کشاورزی
فايلها
تعاوني توليد روستايي.pdf 7.8 MB
نظام تشکیل و استقرار کشت و صنعت در بخش کشاورزی
فايلها
نظام تشکيل و استقرار کشت و صنعت.pdf 7.8 MB
دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط
فايلها
دستورالعمل تامين مالي بنگاههاي کوچک و متوسط.rar 313.354 KB
خدمات و فرمهای قابل ارائه
فايلها
ارائه خدمات مهندسي طرح هاي عمراني به اتحاديه ها و شرکت هاي تعاوني.docx 188.461 KB
خدمات و فرمهای قابل ارائه
فايلها
برگزاري دوره هاکارگاه هاي آموزشي تشکل ها و نظام صنفي کشاورزي و اعضاء شرکت هاي تعاون.docx 174.359 KB
خدمات و فرمهای قابل ارائه
فايلها
تامين و توزيع نهاده هاي کشاورزي.docx 184.649 KB
خدمات و فرمهای قابل ارائه
فايلها
ساماندهي خريد و فروش محصولات کشاورزي (خريد تضميني و توافقي محصولات دامي، زراعي و باغي).docx 197.922 KB
خدمات و فرمهای قابل ارائه
فايلها
شناسايي، طبقه بندي و استانداردسازي مشاغل کشاورزي.docx 182.376 KB
خدمات و فرمهای قابل ارائه
فايلها
مشاوره و تائيديه فني طرح هاي سرمايه گذاري دراحداث و توسعه زيرساخت .docx 204.547 KB
خدمات و فرمهای قابل ارائه
فايلها
معرفي نامه دريافت تسهيلات بانکي از محل كمكهاي فني واعتباري به شبکه تعاوني هاي روستايي و کشاورزي(شرکت ها و اتحاديه ها).docx 170.934 KB
خدمات و فرمهای قابل ارائه
فايلها
صدور و ابطال مجوز تاسيس واحد اعتباري.docx 171.541 KB
خدمات و فرمهای قابل ارائه
فايلها
صدور مجوز هاي تعاوني هاي روستايي،کشاورزي،توليدي و زنان.docx 154.706 KB
خدمات و فرمهای قابل ارائه
فايلها
صدور مجوز فعاليت انجمن، کانون و مجمع ملي خبرگان کشاورزي.docx 178.544 KB
خدمات و فرمهای قابل ارائه
فايلها
صدور مجوز خريد و فروش اموال غير منقول و سرمايه گذاري در ايجاد و توسعه زيرساخت ها.docx 279.681 KB
خدمات و فرمهای قابل ارائه
فايلها
صدور مجوز تشکيل مجمع عمومي نظام صنفي کشاورزي.docx 187.325 KB
خدمات و فرمهای قابل ارائه
فايلها
صدور صلاحيت فني تشکيل سازمان هاي غيردولتي(NGO).docx 176.344 KB
خدمات و فرمهای قابل ارائه
فايلها
تشکيل و انحلال اتحاديه هاي شهرستاني استاني شرکت هاي تعاوني توليد روستايي در بخش کشاورزي.docx 175.004 KB
خدمات و فرمهای قابل ارائه
فايلها
تشکيل و انحلال شرکت سهامي زراعي.docx 232.509 KB
خدمات و فرمهای قابل ارائه
فايلها
تشکيل شرکت کشت و صنعت.docx 219.733 KB
آلبوم تصاوير
فیلم
سایت رهبریپایگاه اطلاع رسانی دولتمرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوریوزارت جهاد کشاورزی
خانه | بازگشت |
nGuest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما